Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
  • Linkedin IEFC
  • Instagram IEFC
  • Canal IEFC YouTube
  • Galeria de Flickr IEFC
  • Perfil Twitter
  • Pàgina IEFC Facebook

Escola > Curs general de Fotografia > Segon Curs

Consulteu el Pla d'estudis del Graduat en Fotografia a partir de 2012-2013.

Foto: Lua Ocaña Graduat en fotografia

Segon curs del Curs General de Fotografia. Pla d'estudis fins 2011-2012:

Té per finalitat consolidar i ampliar els coneixements, aprendre tècniques i procediments professionals, i desenvolupar conceptes culturals, estètics, narratius i metodològics necessaris per a la creació fotogràfica.

Les dates de les convocatòries del primer quadrimestre són febrer i juny. Les dates de les convocatòries del segon quadrimestre són juny i setembre.

Les assignatures del Segon Curs (63 crèdits) són:

Primer quadrimestre

Segon quadrimestre


SEGON CURS - Primer Quadrimestre

TECNOLOGIA III

Tecnologia III

Assignatura: Teòrica
Crèdits: 3
Avaluació:Examen

Objectiu: Coneixement i ampliació d'aquells aspectes tècnics vinculats a la presa fotogràfica analògica i digital: càmera, sistemes d'il·luminació artificial: flaix, llum contínua, pel·lícules i suports digitals.

Temari: La càmera de mig format: descripció, tipus, xassís de pel·lícula, respatllers digitals, visors, fotòmetres, accessoris, aplicacions. El flaix d'estudi: núm. guia, bcps, wat-sec, julis, la llampada: medició, variació, duració. Fonts de llum contínua: tipus, característiques, aplicacions. Característiques de les pel·lícules: tamany, sensibilitat, resolució, latitud, gra, saturació, contrast i la seva medició: índex de contrast, gamma, gradient. Sensitometria, calibració del material de b/n, exposicions absolutes i relatives Característiques de la imatge digital: variants de sensors, RAW i processadors, tamany, formats d'arxiu, resolucions d'entrada, sortida i impressió, profunditat de color, poder de resolució de les òptiques, pel·lícules i sensors, soroll, gamma. Teoria del color, espectre visible, ajust de blancs, cartes de color, corbes distribució.

amunt

RETRAT I

Foto: Sabina Calmet
Foto: Sabina Calmet

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs i Examen

Objectiu: Aprenentatge de les tècniques fonamentals d'il·luminació de la figura humana en estudi i en exteriors. Sistemes de mesura de la llum. Control del contrast en l'escena, en el negatiu i en el positiu. Coneixement pràctic de la càmera de mig format, i de la il·luminació amb flash d'estudi.

Temari: La càmera de format mig: funcionament, aplicacions. El fotòmetre independent: funcionament. Pel·lícula 120/220. El flaix d'estudi. Contrast d'escena. Contrast d'il·luminació. Medició de la llum: reflectida, incident. Sistema de zones. Control de l'exposició: tonalitat clau, ombres, ... Compressions, expansions. La il·luminació d'estudi en el retrat. Llum principal, llum secundària, llum de fons, llum d'efecte, funcions, posicions, medició, relació entre les llums. La il·luminació natural al retrat.

amunt

LABORATORI B/N III

Rentadora vertical

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs i Examen

Objectiu: Proporcionar la metodologia per al coneixement pràctic del material sensible en blanc i negre, els seus límits i resposta en funció de l'exposició i del revelatge.

Temari: El contrast: d'escena, d'il·luminació, del material sensible, del revelatge. Modificació del contrast: per ampliadora, òptica, font de llum, filtres. El negatiu, el positiu: influències de l'exposició i el revelatge en el contrast final. Concepte de Temps Mínim d'Ampliació (TMA). Negatiu suau, normal, contrastat. Pel·lícules, reveladors i papers: característiques, criteris d'elecció. Calibratge de la pel·lícula: metodologia, sensibilitat efectiva, temps de revelatge, medició amb densitòmetre, construcció i interpretació de la corba. Compressions i expansions.

amunt

LABORATORI DIGITAL III

Foto: Cristina Canovas
Foto: Cristina Canovas

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs i Examen

Objectiu: Aprenentatge de com realitzar ajustos tonals i localitzats a traves de les reserves i de les màscares de capa. Escanejar en mig format i en 35mm la pel·lícula de color i la diapositiva en color, millores de la imatge a través de la reducció de soroll i de les aberracions i com enfocar les imatges de forma correcta. Joc creatiu en color. Maquetar amb Photoshop. Aprofundir en el coneixement de la gestió de color. Revelat de RAW i funcionament del HDR. Programes de presentació de imatges: Proshow.

Temari: Eines de selecció, nivells, corbes, back ups i metodologia de treball. Reserves: mascares de capa, degradats i canals. Traçat: ploma i selecció a partir de traçats. Maquetar amb Photoshop. RAW: filtre intel·ligent, treball en lot,..Joc creatiu del color: ajustar el color a traves de canals, capes de degradats,..HDR. Gestio de color: perflis, calibració,...Retoc i restauració. Proshow.

amunt

IMATGE I PERCEPCIÓ II

Foto: Oriol Lladós
Foto: Oriol Lladós

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs

Objectiu: Aprofundiment sobre un llenguatge nou de percepció de la realitat: el color. Donar continuïtat al tema iniciat a l'assignatura Imatge i Percepció I de 1er curs, aportant nous recursos de llenguatge, estètics i tècnics, amb la finalitat de potenciar la creativitat dels alumnes .

Temari: La llum i el color, el color, la visió i el material fotogràfic. Aplicacions creatives de les dominants al mitjà fotogràfic. La mètrica del color, colors saturats i colors pastel. Dinàmica dels colors, colors expansius i regressius. Harmonia, contrast i discordança. Aportacions fotogràfiques al llenguatge del color. Manipulació del color. Llenguatge del color, psicologia i simbolisme. Creació del color. Historia del color en la pintura, la fotografia i el cinema.

amunt

NARRATIVA VISUAL

Foto: Noemí López
Foto: Noemí López

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs

Objectiu: Plantejament de la necessitat d'expressió a partir d'un grup d'imatges. Estudi de les diferents possibilitats del llenguatge narratiu aplicat al món de la imatge, i específicament al medi fotogràfic.

Temari: Llenguatge bàsic: seqüència narrativa i descriptiva, els plans, moviments de càmera, relació espai-temps, formes narratives, ritme, formes de pas, continuïtat visual. Llenguatge estètic: composició, il·luminació dramàtica i neutra, posada en escena, efectes especials, direcció de models i actors, maquetació.

amunt

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA AL SEGLE XIX

William Fox Talbot, 1853
William Fox Talbot, 1853

Assignatura: Teórica
Crèditos: 3
Avaluació: Examen

Objectiu: Donar a conèixer els principals aconteixements, tècniques i procediments fotogràfics del segle XIX. Donar suport conceptual i històric a la resta d'assignatures i les eines per tal que l'alumne pugui tenir tant una visió crítica com objetiva de la història de la fotografia.

Temari: Antecedents de la fotografia. La cambra fosca. Nièpce i les heliografies. El descobriment de la fotografia. Daguerre i el daguerreotip. Fox Talbot i el calotip. Fotografia i arqueologia. Els viatges romàntics. El col·lodió humit. El paper a l'albúmina. Disdèri i les cartes de visite . Nadar i el retrat francès del XIX. Anglaterra i l'estètica victoriana. El reportatge al s. XIX i principis del s. XX. El pictorialisme i el context de l'època. El gelatino bromur i el naixement de la fotografia moderna. La fotografia a Espanya i les seves peculiaritats. La fotografia “postmortem”.

amunt

SEGON CURS - Segon Quadrimestre

TECNOLOGIA IV

Tecnologia IV

Assignatura: Teòrica
Crèdits: 3
Avaluació:Examen

Objectiu: Aprenentatge dels conceptes de fotometria, gestió de color, sistemes d'impressió i tipus d'escàners.

Temari: La llum, flux lluminós, lumen brillantor, il·luminació, rendiment, fotòmetre, luxòmetre. Colorimetria, mapes i espais de color. Gestió de color, la necessitat del control del color en l'era digital, perfils de color. Calibració, eines per a poder calibrar, calibració de dispositius d'entrada i de sortida i metodologia de treball. Impressió i copiat, sistemes d'impressió i papers d'impressió. Imatge digital, suport d'emmagatzematge i transferència d'arxius. Escàner, tipus i funcionament.

amunt

RETRAT II

Foto: Agustín Adán
Foto: Agustín Adán

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 7,5
Avaluació:Treballs

Objectiu: Aprenentatge de la tècnica necessària per elaborar retrats d'estudi. Aplicació de les tècniques d'il·luminació, utilitzant equips d'il·luminació professionals (flaixos), control del contrast, mesura de la llum i exposició aplicades al retrat i la figura, tant en fotografia analògica com digital.

Temari: L'estudi de retrat: característiques, equipament. El retrat: la il·luminació, l'enquadrament, la composició, l'expressió. La figura i l'espai. Anàlisi i pràctiques de retrat en base a la il·luminació. Recursos expressius: direcció de la llum, volum, textura, contrast. El retrat en exteriors, el flaix compensatori. La persona a l'estudi, la persona al seu entorn, el retrat comercial. Retrat en color i b/n. Materials apropiats, la diapositiva, el negatiu, la còpia. Captura digital, impressions digitals. Relacions cromàtiques, tons càlids, freds i complementaris.

amunt

LABORATORI B/N IV

Foto: Laia Ibáñez
Foto: Laia Ibáñez

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs

Objectius: Conèixer els procediments de control de contrast en el positivat en blanc i negre i els criteris de revelatge en funció del resultat, així com les tècniques de permanència emprant els viradors.

Temari: Papers convencionals: concentracions, dilucions, graus de paper, contrast del revelador, temps de sortida, factors de revelatge, sobre i sub exposició, sobre i sub revelatge. Papers de contrast variable: filtres, escenes de contrast alt, normal, baix. Tipus de viradors. Positivat de les fotografies d'estudi realitzades a l'assignatura de retrat.

amunt

LABORATORI DIGITAL IV

Foto: David Güell
Foto: David Güell

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs

Objectiu: Aprenentatge dels conceptes de gestió de color, retoc de restauració i retoc de pell, els traçats com eina de selecció. Presentacions digitals. Conèixer i utilitzar el flux de treball amb la gestió de color.

Temari: Muntatge d'imatges d'alt rang dinàmic (HDR). Retoc de restauració i de moda. Traçats. Gestió de color. Calibració i metodologia de treball. Programa de presentació digital: Proshow.

amunt

IDEA, CONCEPTE I PROCÉS

Foto: Alexis Taulé
Foto: Alexis Taulé

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 4,5
Avaluació:Treballs

Objectiu: Amb el nu i l'autoretrat es pretén donar continuïtat i completar els temes clàssics iniciats a l'assignatura Imatge i Percepció I de 1er curs, aportant nous recursos estètics i tècnics, amb la finalitat de potenciar la creativitat dels alumnes.

Temari: Nu, recursos expressius. El rostre dins el nu. El sexe i les mans. El nu com a forma d'expressió. L'entorn, la llum, el volum i les textures. El nu a la historia de l'art. El nu a la historia de la fotografia. Autoretrat, ocultació, mirall, simbolisme, ombra i experimentació. Autoretrat: pintura, cinema i fotografia

amunt

REPORTATGE

Foto: Anna Rodríguez
Foto: Anna Rodríguez

Assignatura: Teòrico-Pràctica
Crèdits: 7,5
Avaluació:Treballs

Objectiu: Coneixement dels aspectes tècnics, estètics, informatius, narratius i històrics, que tenen relació amb el reportatge d'actes de societat, premsa diària, viatges i assaig fotogràfic.

Temari: El reportatge de societat: la síntesi informativa, els actes socials. La fotografia de premsa: especialitats del fotoperiodisme, tipus de fotografies, agències, edició gràfica. El reporter fotogràfic: el seu treball, relació humana, ètica i informació. El reportatge de viatges: el guió, el color, revistes especialitzades. L'assaig fotogràfic: tipus, formes narratives. Subjecte i entorn. Utilització de la tècnica com a recurs expressiu. La il·luminació: llum ambient, flaix. El color en el reportatge. Història del fotoperiodisme.

amunt

HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA EN EL SEGLE XX

Construction Workers lunching on a crossbeam, 1932
Construction Workers lunching on a crossbeam, 1932
Foto: Charles C. Ebbets

Assignatura: Teòrica
Crèdits: 3
Avaluació: Examen

Objectiu: Donar a conèixer els principals esdeveniments, tècniques i procediments fotogràfics del segle XX. Donar suport conceptual i històric a la resta de les assignatures i les eines per que l'alumne pugi tindre una visió tant critica com objectiva de la historia de la fotografia.

Temari: Les avantguardes històriques i la seva repercussió en la fotografia. El trànsit del pictorialisme al purisme: la Straight photography . La fotografia de l'època de la República de Weimar. La nova objectivitat . La Bauhaus , la nova visió . El fotomuntatge. El surrealisme. Object trouvé i fotografia. El retrat: tendències i principals característiques i autors.

L'Alemanya dels anys 20 i el naixement del fotoperiodisme. La Farm Security Administration i el reportatge americà dels anys 20 i 30. L 'humanisme francès. La fotografia després de la II Guerra , la fotografia subjectiva, la fotografia abstracta, expressionisme abstracte, el mestissatge entre estètica europea i nord-americana.

amunt


Versió per imprimir Versió per imprimir [PDF: 218 Kb]


< Tornar
Fil de notícies RSS de l'IEFC © Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya | info@iefc.cat
Avís legal | Política de cookies
Aquest lloc web utilitza cookies per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si hi està d'acord premi ACCEPTAR o segueixi navegant. Pot obtenir més informació clicant a Política de cookies
Política de cookies +