Del 16 al 18 d’octubre de 2017 es celebren les II Jornades de Fotografia Contemporània, organitzades per l’IEFC, al Palau de la Virreina.

D’origen i sentit interdisciplinari, i organitzades amb caràcter bianual per l’IEFC, les jornades compten amb la col·laboració d’artistes, teòrics i pensadors, que, amb les seves experiències, estudis i idees, aporten respostes, interrogants, afirmacions o qüestionaments sobre el nostre present fotogràfic.

II Jornades de Fotografia Contemporània. Fotografia i pintura: la creació interdisciplinària

La creació no és transgressió sinó continuïtat, evolució, confluències d’estètiques, estils i gèneres de totes les disciplines i tècniques artístiques i, en particular, entre la fotografia i la pintura.

Proposar a debat les relacions entre fotografia i pintura permet reflexionar sobre un present on les arts plàstiques tradicionals s’han fusionat amb les anomenades arts visuals. Sorgeix així un ésser creador interdisciplinari que no queda delimitat en funció d’una forma artística. Aquest qüestionament a la tradició afecta, especialment, a un fet pictòric que ha quedat mancat de procés. Si, en alguns àmbits, s’ha establert la controvèrsia sobre la mort de pintura, aquest fet dóna prova de la situació esmentada. La fotografia, a diferència, després de la irrupció de l’abstracció pictòrica, i davant l’aparició dels artistes visuals, recupera els gèneres, estètiques i temàtiques de la pintura per tal de donar-los continuïtat en la seva constant renovació.