VISIONAT ONLINE

DATA

Dimecres 12 de gener de 2022

El dimecres 12 de gener de 2022, quatre autories formades i graduades a l’IEFC participen en un visionat on poden mostrar la seva obra davant quatre professionals de reconegut prestigi, dins de la segona edició del projecte KBr Flama.

El projectes i autories presentades per l’IEFC i els seus respectius projectes són:

9 germanes, Anna Batalla
Estamos en obras, Yoana Miguel
Modus imaginis, Jordi Miquel
Quatre milles, Carles Viola

KBr Flama és un projecte que sorgeix de l’estreta col·laboració entre el centre de fotografia KBr i quatre institucions barcelonines compromeses amb la docència i els estudis de fotografia: ELISAVA, GRISART, IDEP i IEFC.

Fruit d’aquesta col·laboració i de l’interès mutu en poder oferir un entorn de visibilitat i oportunitat a les noves generacions de fotògrafs, sorgeix la idea d’una exposició anual d’autories sortides d’aquestes escoles al KBr Fundació MAPFRE.

Com a part del procés de gestació d’aquesta mostra, s’organitza un Visionat, en el qual setze autories (4 de cada escola) presenten el seu projecte fotogràfic davant de quatre professionals d’àmplia trajectòria i reconegut prestigi com són: Horacio Fernández, Carles Guerra, Joana Hurtado i Arianna Rinaldo.

El visionat té com a objectiu la selecció de 4 fotògrafs (un per cada escola) que són els que el mes de setembre de 2022 presenten el seu treball en una exposició conjunta al KBr, acompanyada de la seva corresponent publicació.

El visionat es realitza online el 12 de gener de 2022 segons el següent programa:

10:00 a 11:20 h: IDEP
11:20 a 11:30 h: descans
11:30 a 12:50 h: IEFC

15:00 a 16:20 h: GRISART
16:20 a 16:30 h: descans
16:30 a 17:50 h: ELISAVA