Autor:

Rafael Areñas Tona (Barcelona, 1883-1938). Fotògraf retratista del corrent pictorialista, deixeble de Pau Audouard i mestre de fotògrafs barcelonins avantguardistes com ara Pere Català Pic.

Nombre d’imatges:

81 imatges
(Totes són positius).

Abast cronològic:

Des dels inicis del segle XX fins a la Guerra Civil.

Abast temàtic:

Retrat i paisatge.