Autor:

Albert Bellós Agulló (Barcelona, 1915?-1993).
Inicialment fou un fotògraf aficionat que combinava la seva feina a una agència de duanes amb la fotografia arreu de Catalunya. Més tard, va començar a editar postals de les imatges preses, en un laboratori muntat a casa seva. La seva esposa Montserrat Monsó col·laborava en aquest treball. Les postals editades duien el segell Foto Bellmon, acrònim dels cognoms Bellós i Monsó.

Nombre d’imatges:

291 imatges
(279 negatius + 12 positius).

Abast cronològic:

Anys 194- i 195-.

Abast temàtic:

Fotografia de paisatge de diversos pobles de Catalunya.