Autor:

Emili Godes i Hurtado (Barcelona 1895-1970).
Fotògraf d’ofici. Membre de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, participà a nombrosos concursos. Destaca en la fotografia científica i en el reportatge mèdic. Així mateix documenta fotogràficament les obres d’artistes de la seva generació. Treballa professionalment en el món del cinema. Adscrit artísticament a la Nova Objectivitat, del que se’l considera un representant a Catalunya.

Nombre d’imatges:

1164 imatges
(897 negatius + 267 positius).

Abast cronològic:

Años 192- a 196-.

Abast temàtic:

Fotografia artística i documental. Paisatge. Fotografia científica i mèdica. Retrats. Fotografia familiar. Imatges de gran qualitat estètica.