Autor:

Jaume Roca Oliva (Barcelona, 1888-1977).
Fotògraf aficionat. Es casa amb Mercè Cristany Català, amb qui té dues filles, Carme i Mercè. Es dedica, com el seu pare, a la compravenda de gra i cereals, entre d’altres negocis especulatius. Això li permet practicar les seves múltiples aficions: anar en motocicleta, practicar esgrima, esquí, vela, muntanyisme… Tot i això la seva economia pateix continus alts i baixos, sense arribar mai a la bancarrota.

Amb domicili al carrer Duc de la Victoria, prop de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, de la que n’era membre, i on fa amistat amb els fotògrafs Porqueres o Pla Janini entre d’altres. Apareix a partir de 1933 als anuaris de dita entitat on es mencionen reconeixements en categories de bromurs i pigmentaris.

Nombre d’imatges:

4.874 imatges
(2.613 negatius + 2.261 positius)

Abast cronològic:

1900 a 1932

Abast temàtic:

Fotografia de viatges. Documenta exhaustivament els seus nombrosos viatges arreu d’Espanya, Europa, nord d’Àfrica i Àsia.