Autor:

Mariano Vilas Alaiz (Ballobar, Huesca 1888 – Barcelona 1964)

Fotògraf aficionat. Es casa amb Raimunda Siches amb qui tindrà tres filles. Emigra a Barcelona amb setze anys procedent de Fraga i exerceix diferents oficis fins que obre el seu propi negoci, una graneria al carrer Mendizábal de Barcelona. Aquesta botiga serà un punt de trobada amb els altres comerciants del carrer amb qui fan amistat i que trobem fotografiats dins la col·lecció. La botiga tanca per les pèrdues degudes a les confiscacions dels republicans durant la guerra civil i el posterior racionament de la postguerra. Posteriorment exerceix com a representant de “La Industrial Jabonera” de Tortosa fins que arriba la seva jubilació

Sempre va practicar la fotografia com aficionat i dins l’àmbit familiar. No tenia laboratori a casa i duia les plaques a rebel·lar a establiments comercials.

Nombre d’imatges:

155 plaques estereoscòpiques (positius).

Abast cronològic:

Anys 1920s a 1930s

Abast temàtic:

Fotografia de la vida quotidiana, familiar, viatges a l’estranger i escapades a la natura.