Autor:

Antonio Cavilla (Gibraltar, 1867 – Tánger 1908)
Fotògraf professional que s’inicia segurament amb el seu oncle en l’estudi fotogràfic Cavilla & Bruzón de Gibraltar. El 1885 obre estudi fotogràfic a la ciutat de Tànger, on treballarà fins la seva mort. Va retratar la vida de la ciutat de Tànger i d’altres poblacions del Marroc. Va fer retrats convencionals i també retrats típics adreçats a turistes, en què els hi oferia vestimenta oriental per posar a l’estudi. També va editar postals. Les seves fotografies es van publicar a la premsa de l’època i en força llibres sobre el Marroc i l’Orient.

Nombre d’imatges:

262 imatges
(3 negatius + 259 positius).

Abast cronològic:

1885-1908.

Abast temàtic:

Fotografies de Marroc (tot i que hi ha alguna d’Algèria) tant de les ciutats, els mercats i els carrers, com dels paisatges i la població nadiua. Imatges properes al reportatge en alguns casos, mentre que en altres retrata els nadius en vestimentes i escenes típiques per a l’edició de postals adreçades als turistes.