Autor:

Juan Matarranz Julià (1887-1958), juntament amb els seus fills Antonio i Guillermo Matarranz Corral, treballaven a Barcelona com a fotògrafs professionals sense galeria; per encàrrec i/o a domicili. Els negatius que es conserven a l’Arxiu de l’IEFC corresponen majoritàriament a casaments civils.

Nombre d’imatges:

741 imatges
(totes són negatius).

Abast cronològic:

Aproximadament des del 1910 fins el 1947.

Abast temàtic:

Hi ha dues parts ben diferenciades: per una banda, la fotografia d’aficionat, amb fotografies familiars, d’excursions, paisatge urbà i rural, etc. Per una altra, la fotografia professional, centrada sobretot en el reportatge social (casaments, bateigs i convits) entre les que destaquen les bodes civils en plena guerra, amb milicians i militars.