Autors:

Alexandre Merletti Quaglia (Torí, Itàlia 1860 – Barcelona, 1943).

Camil Merletti Carriba (Barcelona, 1903-1976).

L’any 1880, Alexandre Merletti s’instal·la a Barcelona, on exerceix de fotoperiodista. Amb ell treballarà el seu fill Camil Merletti. Publiquen a La Hormiga de Oro, El Día Gráfico, Diario de Barcelona, La Vanguardia, La Esfera, Blanco y Negro (Madrid), Caras y Caretas (Buenos Aires), L’Ilustration Française (París), Daily Mirror (Londres), L’Illustrazione Italiana (Milà).

Nombre d’imatges:

6.427 imatges
(6.425 negatius + 2 positius).

Abast cronològic:

Des del 1909 fins el 1953.

Abast temàtic:

Actes polítics, socials, culturals, d’espectacles i esportius de l’època, a Barcelona. La seva càmera va captar els successos més trascendents i de més significació política i social que es van produïr en el transcurs de les primeres dècades del segle XX.