Autor:

Pedro Aguiló Reyes (Barcelona 1926-2016).

S’inicia als 17 anys com a fotògraf aficionat, formant-se de manera autodidacta. L’any 1954 comença a fer treballs fotogràfics per encàrrec combinant-ho amb la seva feina a FECSA, tot i que a partir de l’any 1959 es dedica exclusivament a la fotografia professional dins l’àmbit industrial principalment. Va seguir fent fotografies per afició, de les seves excursions i viatges, així com de la ciutat de Barcelona. Va experimentar amb la construcció de composicions visuals i l’elaboració de fotollibres.

Nombre d’imatges:

24.633 fotografies
(18.239 negatius + 6.394 positius)
8 fotollibres confeccionats per l’autor a partir de fotografies pròpies

Abast cronològic:

Anys 1940s a 2000s

Abast temàtic:

Fotografia de la vida quotidiana, familiar, fotografia de la natura macro i d’aproximació, viatges, paisatge urbà de la Barcelona dels anys 1950s i 1960s, i fotografia industrial i de moda.