Autor:

Manuel Perdigó Cortés (Barcelona 1876-1950). Fotògraf aficionat. Empresari tèxtil propietari de la fàbrica Fabril Hispania a Bunyola, Mallorca, on fabrica vànoves i fundes de matalàs. Viu sempre a Barcelona, al carrer de l’Hospital. El 1911 es casa amb Rosa Espona Brunet amb qui té una filla, que malauradament mor amb només 15 anys.

Nombre d’imatges:

1.011 imatges
(988 negatius + 23 positius).

Abast cronològic:

des del 1908 fins el 1923.

Abast temàtic:

Predomina la fotografia de paisatge rural i urbà, la fotografia familiar i de viatges: Catalunya, Espanya, França i Itàlia. Retrata molt bé el tarannà i la vida d’una família benestant de principis de segle XX.