Autor

Leopoldo Plasencia Pons i de Magarola (Barcelona 1906-1988).
Fotògraf professional que va treballar principalment a Barcelona, al llarg de més de 50 anys. El seu fons constitueix un relat de la construcció de les noves ciutats, entre els anys cinquanta i setanta. Els seus reportatges mostren el paisatge abans de la intervenció urbanística o arquitectònica i el procés de transformació, tot fent visibles els treballadors que el duen a terme.

Nombre d’imatges:

18.762 imatges
(18.138 negatius + 624 positius).

Abast cronològic:

Anys 194- a 197-.

Abast temàtic:

Destaquen les seves fotografies dels canvis urbanístics de la Barcelona dels anys 194- a 197-. Va rebre l’encàrrec, per part d’algunes de les empreses constructores o d’institucions promotores, de documentar gràficament aquest ingent procés d’expansió que va depassar els marges de la ciutat i es va desplegar per municipis propers.

També va treballar fent reproduccions d’obres d’art i pintura d’artistes de la seva època, i reportatges del folklore i la vida rural a les Illes Balears, on va viure de jove i va seguir anant a estiuejar posteriorment.