Autor:

Esteve Terradas Illa (Barcelona 1883 – Madrid 1950).
Fotògraf aficionat. Enginyer industrial i de camins, i matemàtic. Director d’obres dels Ferrocarrils de la Mancomunitat de Catalunya, dirigí y projectà les de construcció del Ferrocarril Metropolità Transversal de Barcelona. Dirigí també la Compañía Telefónica Nacional de España i l’Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. Membre de l’Academia Española de Ciencias y de la Lengua.

Nombre d’imatges:

3.458 imatges
(3.282 negatius + 176 positius).

Abast cronològic:

Aproximadament des del 1910 fins el 1936.

Abast temàtic:

Terradas va ser un aficionat a la fotografia i la va practicar en el seu entorn familiar i també com a ajuda en el seu àmbit professional. Hi ha també nombroses fotografies dels seus viatges per Espanya, Europa i Sudamèrica, on destaca el seu interès pel paisatge i l’arquitectura. Dins de la fotografia familiar, hi destaquen els retrats.