Productor:

Josep Thomàs i Bigas (Barcelona 1852 – Berna, Suïssa, 1910).

Va fundar l’any 1880 la Fototípia Thomas, que va seguir funcionant fins els anys 195- com a negoci familiar. És conegut sobretot per la seva col·laboració en llibres i revistes d’art com La Il·lustració Catalana, Pèl i ploma, El Arte en España, etc. Els negatius fotogràfics de la col·lecció corresponen a altres autors que treballaven per encàrrec de la Fototípia.

Nombre d’imatges:

Aproximadament 22.000 imatges.

Abast cronològic:

Des de finals del s.XIX fins el primer terç del s.XX.

Abast temàtic:

Imatges de tota Espanya, amb un seguiment exhaustiu de ciutats i poblacions. Paisatge, fotografia artística i arquitectònica. Hi ha una part important de reproduccions d’obres d’art (arquitectura -interiors i exteriors-, escultura, pintura i arts menors).