Col·lecció Miquel Galmes

La Col·lecció Miquel Galmes és un projecte personal del seu autor, el fruit de tota una vida dedicada a la fotografia.

Miquel Galmes (Barcelona 1937-2015) va exercir com a fotògraf artístic  i professional. Va exposar en mostres individuals i col·lectives a Catalunya, a la resta de l’Estat i a nivell internacional. Però va ser especialment reconegut per la tasca al capdavant de l’IEFC, entitat que va crear l’any 1972, amb l’objectiu de fomentar, estimular i impulsar l’estudi, la investigació i la difusió de la fotografia.

Paral·lelament, Miquel Galmes va bastir una col·lecció particular immensa. La fotografia era la seva passió i el seu ofici. La fotografia com a acte creatiu, però també com tècnica, ciència, indústria i professió. I sobretot, també com a història. Miquel Galmes va voler col·leccionar la fotografia en ple, tota sencera.

El llegat que va deixar, tant l’immaterial com el material, confirma aquesta tesi, i, observant-lo, veiem els pilars sobre els que volia assentar aquests valors: Càmeres i altres aparells fotogràficsBiblioteca i documentació textual i Fons fotogràfics.

Crear una col·lecció com a espai d’estudi i investigació, de caràcter pluridisciplinari on aprendre fotografia, entenent-la en la seva més àmplia definició: creativa, tècnica, històrica i professional.

Justament, la simbiosi de les diferents parts de la col·lecció, la material, la documental i la creativa, doten al conjunt d’una força i una importància de primer ordre dins el marc patrimonial i fotogràfic del nostre país.

Va ser la voluntat de Miquel Galmes, que l’IEFC fos el dipositari de tot el seu llegat i l’encarregat d’impulsar la creació d’un Museu de la Fotografia.

 

Tot aquest patrimoni es troba actualment en procés d’inventari, registre i catalogació. Són més de 500 metres lineals d’objectes i documentació, molts d’ells encara en capses no identificades. S’ha actuat sobre una cinquena part de la col·lecció. S’han netejat, reinstal·lat i descrit més de 500 peces. S’ha catalogat prop d’una quarta part de la Biblioteca, així com del fons fotogràfic.

El treball fet necessita d’un equip pluridisciplinari on, a grans trets, es compta amb l’assessorament d’especialistes en història i tècnica de la fotografia, en documentació, restauració i conservació.

La vulnerabilitat d’aquests materials demanen una cura i unes condicions de preservació específiques per tal de garantir la seva durabilitat i accessibilitat. La riquesa d’aquest patrimoni històric, artístic i industrial mereix que pugui ser estudiat i difós seguint amb el treball que va iniciar Miquel Galmes.

Seguint la voluntat de Miquel Galmes tot aquest treball vol culminar amb la creació d’un Museu de la Fotografia, únic de les seves característiques a tot l’Estat Espanyol. Un centre de formació, difusió i activitats per a escoles, universitats i altres centres educatius; i alhora un lloc de referència per investigadors i creadors.