Centre de pràctiques

El Departament de Documentació i Investigació de l’IEFC és centre de pràctiques per a aquells alumnes que vulguin especialitzar-se en fons fotogràfics patrimonials, aprofundint en la seva formació acadèmica i en la seva orientació professional.

Des de 1998 s’han acollit més de 70 estudiants de diferents disciplines:
Informació i documentació, Conservació i restauració, Fotografia, Història de l’art, Belles arts, Gestió cultural, Humanitats, etc.

I de diferents universitats i escoles:
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Escola d’Art de Tarragona, Università della Calabria, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Padova, i Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis.

Els alumnes poden cursar crèdits de pràctiques obligatòries o extracurriculars. Així com vincular la seva estada de pràctiques a treballs d’investigació, projectes finals de grau, de postgrau o màsters.

Una oportunitat excel·lent per treballar amb materials originals, alguns d’ells inèdits. I poder conèixer de primera mà les metodologies, tècniques i documentals, per a una bona conservació i difusió del patrimoni fotogràfic. Amb l’acompanyament i l’assessorament de professionals especialitzats.