La coincidència d’objectius entre l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) ha permès impulsar una titulació de postgrau en el marc de la Universitat Autònoma de Barcelona que ofereix una especialització conjunta en l’àmbit dels estudis d’arxivística i dels estudis fotogràfics, mancats ambdós d’una oferta específica com la que es plateja en aquest postgrau.

Amb la voluntat d’acollir el màxim de professionals interessats, aquest postgrau es realitzarà en la modalitat on line i en llengua castellana.