La coincidència d’objectius entre Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), fa possible una formació que ofereix una especialització en l’àmbit dels estudis arxivístics i fotogràfics.

Amb la voluntat d’acollir el màxim de professionals interessats, aquest postgrau es realitza en la modalitat online i en llengua castellana.

Els estudis estan dirigits tant a empreses i institucions com a professionals i tenen una doble finalitat:

  • donar resposta a la necessitat de moltes entitats públiques i privades d’organitzar i explotar els seus fons i col·leccions fotogràfics.
  • dotar als professionals de la fotografia de diferents estratègies i eines de coneixement que els permetin millorar la gestió i la comercialització de la seva producció fotogràfica.

Pla d’estudis renovat

L’evolució del sector ha propiciat l’actualització dels seus continguts. Així, es reestructuren els mòduls de gestió i tractament documental i s’inclouen temes com ara comercialització de fons d’imatges, infraestructura per a la conservació i exposició de fotografia.

El programa es desenvolupa amb la col·laboració de professionals del sector de reconegut prestigi i s’estructura en cinc assignatures o cursos d’especialització, que es poden cursar de manera independent, els continguts dels quals abasten els diferents aspectes que intervenen en la gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics


Objectius

  • Donar a conèixer la història de la fotografia des de les perspectives tècnica, social i cultural per tal de contextualitzar adequadament els materials.
  • Establir els criteris fonamentals que han de regir les polítiques sobre el patrimoni fotogràfic.
  • Proporcionar coneixements tècnics de la fotografia química i la imatge digital.
  • Crear les bases teòriques i metodològiques per a l’adequada conservació de la fotografia.
  • Oferir una metodologia per a la gestió, organització i divulgació de fons i col·leccions.
  • Atendre les necessitats específiques per a la creació i gestió de les imatges digitals.
  • Assentar els coneixements tècnics i tecnològics per a la comercialització de bancs d’imatges.

Postgrau en gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics