El Departament de Documentació i Investigació de l’IEFC recolza la recerca sobre la gestió del patrimoni fotogràfic, amb especial atenció als fons i col·leccions que custodia. El coneixement assolit amb el treball quotidià i la investigació que es duu a terme, es dóna a conèixer mitjançant la participació en fòrums professionals i jornades, així com la publicació dels treballs resultants.

Recolzament a la recerca

Oferim la possibilitat de consultar materials inèdits o documentació d’accés restringit; comptar amb assessorament, seguiment o tutorització de treballs finals de Grau, Postgrau o Màsters.

[Llistat de projectes]