Recolzament a la recerca

Posem a disposició d’investigadors i estudiants que estan realitzant treballs de recerca el patrimoni fotogràfic i el coneixement i experiència que tenim. Oferim la possibilitat de consultar materials inèdits o documentació d’accés restringit; comptar amb assessorament, seguiment o tutorització de treballs finals de Grau, Postgrau o Màsters. L’estudi i la investigació ens permeten millorar les condicions de preservació i difusió del patrimoni i avançar en el coneixement plural i multidisciplinari que implica el treball amb fotografia.