Docència

Graduat en Fotografia:

  • Fonaments Tècnics I (1r curs)
  • Producció Audiovisual (1r curs)
  • Tecnologia III (2n curs)

Cursos per a Joves:

Fotògraf i videògraf nascut a Barcelona. Graduat en fotografia per l’IEFC, on des del 2020 n’és professor, impartint les assignatures de Tecnologia I, Tecnologia II i Tecnologia III.

La curiositat i la necessitat d’explicar la realitat que l’envolta el porten d’una banda a fer un doctorat en Biomedicina (Universitat de Barcelona, 2017) i, d’una altra, a documentar fotogràficament esdeveniments, conflictes i temes socials, publicant en diferents mitjans de comunicació com El Salto o La Directa. Però la realitat exterior no és l’única que el preocupa, també la seva interior, d’aquest vessant més personal neix també part de la seva obra, arribant a exposar en sales i festivals com Foto Colectania, Stripart i Mulafest.

Per altra banda també es forma com a videògraf, realitzant treballs publicitaris per marques com Nespresso, Crexans, l’IEFC, entre d’altres; treballs documentals per televisió: Wind’n’Miles; o projectes personals, alguns dels quals han estat projectats en sales com Foto Colectania, al Terra Gollut Film Festival o al cinema ZumZeig de Barcelona.