Laura Covarsi
Laura Covarsi lcovarsi@iefc.cat 
Docència

Cursos d'Especialització:

(Badajoz, 1979)

Durant els últims quinze anys, Laura Covarsi ha treballat al voltant de dos eixos: la fotografia com a eina d’expressió (en el seu treball personal), i la conservació del patrimoni fotogràfic (com a conservadora-restauradora de fotografia).

La seva formació acadèmica i els projectes en què s’ha involucrat s’han centrat en aprofundir sobre la fotografia i les vies que permetin difondre-la i posar-la en valor. Aquests eixos s’han reforçat amb experiències en el camp del comissariat, docència i edició.