Montse Galmes
Montse Galmes montsegalmes@iefc.cat Coordinació d'Administració i Serveis Generals