Robert Barrio rbarrio@iefc.cat 

(Barcelona 1954) Després de cursar estudis de Ciències Econòmiques i empresarials a la Universitat de Barcelona (1972-79), evoluciona cap al llenguatge fotogràfic. Cursa estudis a l’IEFC (1980-83) i es dedica professionalment a la fotografia.

Posteriorment cursa la llicenciatura de Belles Arts a la Universitat de Barcelona (1987-92), realitza els cursos de doctorat (1993-94) en el programa Estudis de creació: forma i entorn(1993-94), i obté la suficiència investigadora (DEA) (1995) en el mateix programa de doctorat. Simultàniament desenvolupa un treball d’investigació personal i docent al voltant del paisatge.

De 1985 a 2018 és professor a l’IEFC, impartint classes en diferents assignatures com: il·luminació, retrat, bodegó o paisatge i entorn. Després de realitzar funcions de coordinació, el 1989 esdevé Cap d’Estudis fins el 1992. A partir de 1993 i fins a 2018 és responsable com a Director Acadèmic del Departament d’Escola de fotografia de l’IEFC.

En l’àmbit de la docència, també ha impartit classes a: Formació professional/cicles formatius Ites-Ciappe (1983-85); Facultat de Belles Arts UB a tercer curs de llicenciatura (1992-93); Facultat d’Arquitectura UB curs de fotografia (1993-94); Facultat de Belles Arts UB professor convidat en el curs de doctorat Art, Natura i Paisatge, conferències sobre paisatge i fotografia (1997). Altrament ha impartit cursets per a nens i joves (Saló de la Infància, Generalitat de Catalunya, escoles, instituts).

Des de 1982 ha col·laborat en altres activitats vinculades a la fotografia, com ara organització d’exposicions, concursos, jornades i conferències, tant a l’IEFC com a altres institucions (Centre Internacional d’Informació i Coordinació Artística, Editorial Mamagraf, Institut Espanyol de la Moda, Institut Català del Sòl, entre d’altres).