Els Cursos d’Especialització Fotogràfica estan adreçats als alumnes, professionals o aficionats avançats que desitgin ampliar coneixements. S’organitzen temàticament segons el tipus de contingut: Fotografia Documental, Fotografia Publicitària i Corporativa, i Fotografia de Creació i Reflexió.

Tenen per finalitat aportar coneixements específics orientats al desenvolupament de l’activitat fotogràfica en les seves diferents manifestacions, així com la relació amb el mercat.

La docència s’imparteix per professorat especialitzat i professional, en grups reduïts, en horaris de matí, tarda o nit.

POSTGRAU FOTOGRAFIA DOCUMENTAL
S'obté cursant un mínim de 120 hores de Cursos d'Especialització, més un projecte final.
Postgrau en Fotografia Publicitària i Corporativa
S'obté cursant un mínim de 120 hores de Cursos d'Especialització, més un projecte final.
Postgrau en Fotografia de Creació i Reflexió
S'obté cursant un mínim de 120 hores de Cursos d'Especialització, més un projecte final.