***JORNADA DE PORTES OBERTES***
Dimecres 18 de setembre, de 17 a 20 h.


Els Cursos d’Especialització Fotogràfica estan adreçats als alumnes, professionals o aficionats avançats que desitgin ampliar coneixements. S’organitzen temàticament segons el tipus de contingut: Fotografia Documental, Fotografia Publicitària i Corporativa, i Fotografia de Creació i Reflexió.

Tenen per finalitat aportar coneixements específics orientats al desenvolupament de l’activitat fotogràfica en les seves diferents manifestacions, així com la relació amb el mercat.

La docència s’imparteix per professorat especialitzat i professional, en grups reduïts, en horaris de matí, tarda o nit.

Els Postgraus proporcionen una titulació especialitzada als fotògrafs que han cursat el Graduat o que tenen uns coneixements equivalents. S’obtenen cursant un mínim de 120 hores de cursos d’especialització d’una de les tres àrees en que s’organitzen (Documental, Publicitària i corporativa, o Creació i reflexió), més un projecte final.

POSTGRAU FOTOGRAFIA DOCUMENTAL
Vols obtenir el Postgrau de Fotografia Documental? Cursa un total de 120 hores de cursos d’especialització, més un projecte final que reflecteixi els coneixements adquirits, i l'obtindràs!
Postgrau en Fotografia Publicitària i Corporativa
Vols obtenir el Postgrau de Fotografia Publicitària i Corporativa? Cursa un total de 120 hores de cursos d’especialització, més un projecte final que reflecteixi els coneixements adquirits, i l'obtindràs!
Postgrau en Fotografia de Creació i Reflexió
Vols obtenir el Postgrau de Fotografia Creació i Reflexió? Cursa un total de 120 hores de cursos d’especialització, més un projecte final que reflecteixi els coneixements adquirits, i l'obtindràs!