L’alumne obté les eines necessàries per realitzar projectes i treballs de creació contemporània, i recursos que li permeten saber com ha de projectar la seva obra personal. També es treballa tot allò que gira al voltant del pensament i la reflexió del fet creatiu.