Cursos destinats a joves d’entre 14 i 17 anys. I ara també a nens i nenes d’entre 10 i 13 anys.

Dissenyats especialment per què, d’una forma espontània, els alumnes aprenguin el coneixements fonamentals per poder realitzar fotografies.

Tot això es posa en pràctica tant en l’estudi fotogràfic com a l’exterior mitjançant temes com el retrat, el paisatge, el reportatge… La posterior visualització per part del professorat ajuda las alumnes a tenir un sentit crític envers els seus treballs. Finalment la postproducció de les imatges que han realitzat durant el curs en una presentació digital els hi fa veure els resultats del curs.