Inscripcions

La inscripció als cursos de fotografia de l’IEFC es pot dur a terme per dues vies:

Personalment

Dirigir-se a la Secretaria de l'IEFC i presentar una fotocòpia del DNI o Passaport.

Per Internet

Descarregar la butlleta d'inscripció corresponent: I enviar-la juntament amb el DNI o Passaport a: info@iefc.cat.