Diuen que el segle XIX és el segle del ferrocarril, així com el segle XX ho és de l’automòbil. Però al llarg de la primera meitat del segle XX, es milloren i amplien les principals infraestructures ferroviàries de la ciutat de Barcelona i se’n construeixen de noves. En tots aquests anys, el tren segueix sent el principal mitjà de transport per a persones i mercaderies.

Us presentem aquí una selecció d’imatges dels arxius fotogràfics del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú i de l’IEFC, que il·lustren aquest procés.

El Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, ens explica a més a més, com neix aquest entramat d’infraestructures ferroviàries a la nostra ciutat, en el text Les primeres estacions de ferrocarril a la Barcelona del segle XIX.

Des dels arxius fotogràfics d’ambdues entitats es treballa per a una correcta i extensa documentació de les fotografies, tot i que no sempre és fàcil, ja que molts cops les dades existents són breus, i la distància en el temps dificulta la lectura i interpretació d’allò que veiem. Agraïm la col·laboració de Jorge Toledo, que ha col·laborat significativament en la identificació de les imatges.

Quant a les imatges reproduïdes, des de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC s’ha dut a terme un acurat treball de laboratori digital perque la seva visualització mostri tota la riquesa de detalls i matissos que els procediments originals ofereixen.

 
 

Crèdits:

Fotografies del fons de l’Arxiu Fotogràfic del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
i del fons de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC

Documentació de les fotografies:
Arxiu Fotogràfic del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
Arxiu Històric Fotogràfic de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
i Jorge Toledo

Text: Les primeres estacions de ferrocarril a la Barcelona del s.XIX,
de l’Arxiu Fotogràfic del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú

Retoc digital de les fotografies:
Mireia Alises