Us presentem una selecció d’imatges de la platja de La Concha, que daten de principis del segle XX: de 1905 a 1911. Aquestes fotografies pertanyen al fons de la Fototípia Thomas, que es troba dins l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC.

La Fototípia Thomas va ser reconeguda arreu per la qualitat de les seves reproduccions obtingudes per processos fotomecànics ideats per Josep Thomas.

Agraïm a Jaume Tarrés Pujol la seva col·laboració en autoritzar-nos a reproduir el seu article Josep Thomàs i la Sociedad Heliogràfica Espanyola, publicat a la Revista Cartòfila, editada pel Cercle Cartòfil de Catalunya, a qui també agraïm l’autorització per a la reproducció de l’article en aquest espai.

La documentació de les fotografies no ha estat fàcil, ja que a l’Arxiu es disposa dels negatius -plaques de vidre, 13×18, b/n- però sense cap identificació del seu contingut més enllà de la població on pertany la imatge. Agraïm la col·laboració d’en Eduardo Ulanga Elorz, que ha estat inestimable, per la seva exhaustivitat i exactitud.

Quant a les fotografies, des de l’Arxiu s’ha dut a terme un acurat treball de laboratori digital perque la seva visualització mostri tota la riquesa de detalls i matissos que els procediments originals ofereixen.

 
 

Crèdits:

Article Josep Thomàs i la Sociedad Heliogràfica Española:
Jaume Tarrés Pujol, autor del treball
Cercle Cartòfil de Catalunya, responsable de l’edició original de l’article

Documentació de les fotografies:
Eduardo Ulanga Elorz

Retoc digital de les fotografies:
Mireia Alises