A mitjans del segle XIX les targetes de visita, que oferien retrats a un preu econòmic, van revolucionar la societat i també la història de la fotografia, en permetre una expansió excepcional d’estudis fotogràfics. Barcelona se’n fa ressò, i al llarg de la dècada de 1860 apareixen i es multipliquen els fotògrafs professionals.

D’aquest auge, n’han perdurat fins als nostres dies nombrosos testimonis. Us presentem aquí una selecció dels fons del Museu Frederic Marès i de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC, que il·lustren aquest fenomen. Una tria en què cada exemplar correspon a un estudi fotogràfic de la ciutat de Barcelona.

En el text L’arribada de la carte-de-visite a Barcelona, Jep Martí, arxiver i historiador, especialitzat en fotografia del segle XIX, ens explica com les targetes de visita o cartes-de-visite van fer accessible el retrat fotogràfic a la classe mitjana de la població, ja que fins llavors estava restringit a l’aristocràcia i l’alta burgesia. Tatiana Donoso i Mayte Lingg contextualitzen els retrats dins la història de la fotografia i de la societat de l’època.

 
 

Crèdits:

Fotografies dels fons del Museu Frederic Marès
i de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC

Documentació de les fotografies:
Museu Frederic Marès (Ernest Ortoll), Jep Martí, Tatiana Donoso,
i Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC (Mireia Alises i Laia Foix)

Text L’arribada de la carte-de-visite a Barcelona, Jep Martí
Peus de foto: Tatiana Donoso i Mayte Lingg

Digitalització de les fotografies del Museu Frederic Marès:
Mertxe Camacho.
Retoc digital de les fotografies de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC:
Mireia Alises