Fins no fa tants anys, el transport de mercaderies es va fer principalment per via marítima. Els vaixells, cada cop més grans i més potents, van fer possible transportar un major volum de mercaderies. El motor va anar substituint la vela progressivament. A casa nostra, aquesta transició de la vela al motor, s’allarga des de principis del segle XX fins ben bé la dècada dels anys ’60.

Us presentem aquí una selecció d’imatges dels arxius fotogràfics del Museu Marítim de Barcelona i de l’IEFC, que il·lustren a bastament aquest procés.

En el text El transport de mercaderies. Del sac al contenidor, el Museu Marítim de Barcelona aprofundeix en aquest canvi.

Pel que fa a les fotografies, des de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC s’ha dut a terme un acurat treball de laboratori digital perquè la seva visualització mostri tota la riquesa de detalls i matisos que els originals fotogràfics ofereixen.

 
 

Crèdits:

Fotografies dels fons de l’Arxiu Fotogràfic del MMB
i de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC

Documentació de les fotografies:
Arxiu Fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona,
i Arxiu Històric Fotogràfic de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

Text: El transport de mercaderies. Del sac al contenidor.
Museu Marítim de Barcelona

Retoc digital de les fotografies:
Mireia Alises