Sales d’exposicions

L’Institut disposa de quatre sales d’exposicions, on regularment acull diferents produccions fotogràfiques, tant dels propis alumnes de l’escola de fotografia, com obres d’autors aliens a la Institució.

 
 
Exposicions en curs