Protocol contra l’assetjament

Per prevenir l’assetjament i assegurar el nostre compromís d’actuació ètica i responsable en aquest àmbit, l’IEFC ha configurat aquest Protocol Contra l’Assetjament. Amb la finalitat d’implementar un conjunt de polítiques i procediments que defineixin i estableixin un marc d’actuació i referència per a totes les persones relacionades amb l’IEFC: alumnes, personal laboral i docent, personal en pràctiques, becari/àries, empreses externes de serveis com les de la neteja i manteniment i altres.

PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT