Aquest any 2020, les Jornades Imatge i Recerca, organitzades pel Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), celebren el seu 30è aniversari. A causa de la pandèmia de la COVID-19, no ha estat possible la celebració de les jornades de forma presencial tal com es venia fent cada dos anys des de 1990.

Per aquest motiu, les jornades s’han celebrat d’una forma alternativa. S’han creat i publicat un seguit de recursos amb l’objectiu de posar en valor i optimitzar aquells continguts més rellevants que han permès avançar professionalment i amb una visió internacional en tots els àmbits relacionats amb la gestió dels arxius fotogràfics i audiovisuals. Es tracta principalment de textos de referència que recullen l’aposta innovadora d’aquestes Jornades en el camp de la imatge i en el període que va des de 1990 fins al 2020.

Aquests recursos s’articulen a partir tres eixos principals, innovació, recerca i comunicació, i es poden trobar en la web de les Jornades I&R 2020 juntament amb la resta de continguts generats durant els 30 anys de Jornades.

Per la seva banda, l’IEFC col·labora de forma habitual amb el CRDI i amb les Jornades d’Imatge i Recerca. En aquesta ocasió, Laia Foix, coordinadora del Departament de Documentació i Investigació de l’IEFC, hi ha contribuït amb un escrit titulat La gestió. Estat de la qüestió, que encapçala l’eBook de les Actes de les Jornades.