Aida Maideu realitza les seves pràctiques del Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials a l’IEFC

Del 17 d’octubre de 2017 al 27 de febrer de 2018, l’IEFC ha acollit a Aida Maideu, alumna del Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la Universitat de Barcelona, per realitzar el seu pràcticum.

Aida Maideu, que també és Titulada Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, ha tingut l’oportunitat de treballar amb originals fotogràfics de diversos formats i procediments per aprofundir els seus coneixements en els processos tècnics i documentals específics de la fotografia.

En l’àmbit documental ha dut a terme processos de catalogació i d’anàlisi i descripció del contingut de postals fotogràfiques de la Col·lecció Roisin editades la primera meitat del segle XX.

Ha registrat i catalogat fotografies que mostren els processos tècnics propis de l’Arxiu Històric Fotogràfic:  la ubicació original de les fotografies en arribar a l’arxiu, característiques dels seus formats o procediments, detalls del seu estat de conservació, així com processos de treball propis de l’arxiu.

En l’àmbit de la preservació d’aquesta tipologia de documents, ha pogut aprofundir els seus coneixements quant als diferents processos fotogràfics existents al llarg de la història, i poder identificar-los.

Ha dut a terme processos de neteja en sec i en humit de plaques de vidre; i processos de neteja en sec d’originals fotogràfics muntats sobre paspartout i sobre bastidor.

Podeu consultar l’informe Foto Roman: Intervenció, procés documental i digitalització, que ha redactat sobre la tasca feta amb nou originals sobre paper fotogràfic muntats en bastidor, els quals s’han intervingut per estabilitzar-los i millorar la seva preservació, s’han digitalitzat i s’han catalogat a la base de dades quedant a disponibilitat de la consulta per part dels usuaris.