El dilluns 2 de setembre de 2019, Alexis Belmonte va presentar la fototertúlia Josep Thomas i Bigas, pioner de les tècniques fotomecàniques. La revista artística il·lustrada a Catalunya (1880-1910), organitzada per Fotoconnexió, al Cercle Artístic de Sant Lluc.

En aquesta xerrada es va parlar dels inicis de la fotomecànica i la seva indiscutible utilitat. Començant pels avenços i descobriments considerats pilars del fotogravat, per centrar-se en la figura de Josep Thomas i Bigas, així com en l’anàlisi de les imatges treballades per l’obrador Thomas en les revistes artístiques il·lustrades: La Il·lustració Catalana, Pèl & Ploma i Forma. Per finalment determinar algunes de les tècniques usades per Josep Thomas i Bigas en aquestes revistes entre 1880 i 1910, cosa que dóna constància de la importància d’aquest personatge en el  camp de la fotomecànica a Espanya.

Junt amb els inicis de la fotografia, sorgeix el que coneixem com a fotomecànica; com a conseqüència de la pròpia disciplina, la necessitat de reproductibilitat de la imatge, del ràpid avanç de la impremta i de la necessitat d’abaratir costos. Les tècniques fotomecàniques es van desenvolupar de manera ràpida des de mitjan segle XIX i algunes d’elles es fan servir encara en l’actualitat amb mitjans més moderns.

A mesura que les tècniques evolucionaven, es difonien per tot Europa, passant a formar part important de les principals impremtes del moment, i introduint la reproducció ràpida d’imatges fotogràfiques amb mitjans i maquinària propis de la impremta. A Espanya, Josep Thomas i Bigas, natural de Barcelona, és una de les personalitats interessades en la reproducció fotomecànica, responsable fins i tot de la introducció i innovació d’aquestes tècniques a la Península Ibèrica, convertint-se en un referent a seguir. Crea la seva pròpia empresa que és reconeguda tant a escala nacional com internacional.

Alexis Belmonte va realitzar el seu treball final del Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials sobre Josep Thomas i les tècniques fotomecàniques, amb el suport de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC.