El gener de 2016 es signa un conveni en què la família dels fotògrafs Alexandre i Camil Merletti cedeix la gestió dels drets d’autor de la seva obra a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Totes les fotografies realitzades pels fotògrafs Merletti, queden subjectes a drets d’autor per a tots els usos referits a reproducció, distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. Això afecta al conjunt de l’obra: tant a les més de 6.000 fotografies custodiades per l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC, com la resta de fotografies custodiades per altres entitats patrimonials o particulars.

Tota persona, entitat o empresa interessada en fer ús de qualsevol obra dels fotògrafs Merletti, en els casos contemplats per la legislació vigent i enumerats en el paràgraf anterior, ha de sol·licitar autorització a l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC a l’adreça arxiu@iefc.cat.

L’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC es complau d’haver pogut preservar i donar a conèixer la magnífica obra d’aquesta nissaga de fotoperiodistes al llarg dels més de trenta anys que fa que va ingressar a la nostra entitat. La importància d’aquestes fotografies va ser reconeguda ja en la primera exposició monogràfica que van merèixer Merletti : Mig segle de fotografia documental, organitzada per l’IEFC dins la Primavera Fotogràfica de l’any 1982. Des de llavors, les seves fotografies han estat incloses en nombroses exposicions i publicacions, i des de la nostra entitat les hem donat a conèixer també mitjançant les galeries fotogràfiques de la nostra web. L’any 2014 vam recollir el més significatiu de la seva obra en la monografia La Barcelona d’entreguerres, 1914-1936: Fotografies dels Merletti, coeditat amb l’editorial Efadós, i amb textos de Daniel Venteo i Pep Parer.

El més important, però, no són les accions de difusió que l’IEFC hagi pogut fer, sino totes les tasques de preservació, digitalització i catalogació del fons que han permès que aquest patrimoni sigui accessible a qualsevol persona: investigadors, editorials, mitjans de comunicació, etc.

Agraïm a la família la confiança dipositada en la nostra entitat i la seva col·laboració en tot moment.