Documentació
El diari Ara publica l’article Elogi de l’arxiu on es parla de l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC28 de juny de 2015

El suplement dominical del diari Ara (Ara Diumenge) del 28 de juny de 2015 publica un article de la periodista Isabel Segura titulat Elogi de l’Arxiu; on es parla, i es vol fer un reconeixement, sobre el patrimoni fotogràfic de Barcelona que es conserva en entitats i institucions.

En l’article es fa una selecció de cinc arxius de la ciutat que permeten fer un recorregut des de la segona meitat del segle XIX fins als anys noranta del segle XX.

Entre aquests, es parla de l‘Arxiu Històric Fotogràfic de l’IEFC, destacant el fons sobre la postguerra que s’hi conserva.