III Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía

L’IEFC participa en les III Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía que es celebren a Zaragoza del 23 al 25 d’octubre de 2019 amb dues comunicacions:

Fabricado en España. Industria fotográfica entre los años 40 y 80 del siglo XX, en la colección Miquel Galmes, que mostra els resultats de l’estudi realitzat per Pep Parer, Aida Maideu i Laia Foix.

Es presenta una aproximació a la història de la indústria fotogràfica espanyola en el període comprès entre els anys 40 i 80 del segle XX. L’estudi es basa en els objectes i documents de la col·lecció Miquel Galmes, fotògraf, col·leccionista i historiador de la fotografia. Es contextualitzen els objectes, la seva materialitat i la seva funcionalitat en les diferents etapes socioeconòmiques d’aquest període: l’autarquia (anys 40), l’obertura i desenvolupisme (anys 50 i 60), i l’etapa d’internacionalització i declivi (anys 70 i 80) . Es contemplen tres àmbits de la indústria fotogràfica: càmeres fotogràfiques, accessoris; i química fotogràfica i material sensible. La col·lecció Miquel Galmes dipositada a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya permet estudiar els propis objectes, al costat dels manuals tècnics, publicitat i altra documentació efímera que també es conserva.

El acceso de la clase media a la fotografía estereoscópica. El caso de Josep Majó Payés, que mostra els resultats de l’estudi realitzat per Albert Bada.

Es presenta la figura de Josep Majó Payés, un fotògraf aficionat de classe mitjana de principis del segle XX. Gràcies a l’estudi exhaustiu de les seves fotografies s’ha pogut obtenir informació sobre la seva vida i la seva afició a la fotografia. De la mateixa manera, s’han pogut recopilar dades sobre el seu vincle amb el també fotògraf Adolf Mas Ginestà. Finalment, s’ha constatat que Majó és un clar exemple de com les classes mitjanes entren en el món de la fotografia a través de l’estereoscòpia.