Laia Foix, coordinadora del Departament de Documentació i Investigació de l’IEFC, i Pep Parer, fotògraf i conservador de fotografia, participen en la III Jornada sobre Fotografia de Museus, Arxius i Bibliotques amb la presentació: La fotografia en paraules: un vocabulari comú, realitzat pel Grup de fotografia a museus i arxius, per a tots els centres que gestionen patrimoni fotogràfic.

En aquestes jornades, el Grup de fotografia a museus i arxius, en el qual col·labora l’IEFC, presenta la revisió i traducció dels descriptors de l’àmbit de la fotografia del Tesaure Art i Arquitectura del Getty Institute. Una eina descriptiva creada perquè museus, arxius i biblioteques la puguin utilitzar en la documentació dels seus fons però també en els instruments de difusió.

La III Jornada sobre la Fotografia en Museus, Arxius i Biblioteques titulada Un llenguatge comú, una difusió eficaç, organitzada pel Museu Marítim de Barcelona, es celebra el 4 de novembre de 2015 a la seu del propi museu.

La jornada reflexiona sobre la necessitat de l’ús d’un vocabulari comú per facilitar la tasca de descripció, però també sobre la seva funció com a un instrument de comunicació entre les col·leccions fotogràfiques i els usuaris. Es pot consultar els resultats d’aquest treball a La fotografia en paraules: revisió i traducció dels descriptors del Tesaure d’Art i Arquitectura del Getty Institute.