Cada any, el Departament de Documentació i Investigació de l’IEFC obre les seves portes com a centre de pràctiques, per tal de brindar als alumnes que vulguin especialitzar-se en fotografia l’oportunitat de treballar amb materials originals.

Del 15 de febrer al 19 de maig de 2016, l’IEFC ha acollit a Cristina CremadesEvangelina Rubio, dues alumnes del Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat de Barcelona, per realitzar el seu pràcticum.

Tasques de conservació preventiva i de restauració fetes durant el pràcticum

La Cristina i l’Evangelina han dedicat els primers dies a tasques relatives a l’ingrés de nous fons: registre, neteja i reubicació en sobres i capses de conservació, ordenació dins el dipòsit, etc.

Durant la realització d’aquestes tasques, s’han tingut presents totes les mesures necessàries i procediments específics relatius a la conservació preventiva del material fotogràfic. Així com les pautes correctes en la manipulació directa dels originals fotogràfics, i el manteniment de les mesures de prevenció antifúngiques.

En la segona fase de pràctiques, i arran de l’organització de l’exposició Fotos en Família al Museu Palau Mercader, les alumnes han tingut l’ocasió de treballar de forma col·laborativa amb l’IEFC mitjançant l’execució d’un tractament de conservació curativa i restauració sobre els àlbums familiars seleccionats per a l’exhibició.

Entre les tasques desenvolupades se’n destaca la neteja mecànica, la consolidació i/o reintegració dels elements de suport i el disseny de sistemes de presentació, totes elles enfocades a assegurar la seva estabilitat estructural i material durant el període expositiu.

També s’han dut a terme altres intervencions sobre àlbums custodiats a la Fototeca. S’ha dut a terme la neteja general de diversos exemplars, la seva disposició en contenidors de conservació i el tractament complet d’una de les peces.

Donat el creixent interès per la fotografia en l’àmbit del patrimoni històric i cultural, la seva gestió, preservació i exhibició són activitats primordials per promoure’n l’estudi, la consulta i la difusió. Per altra banda, des de l’àmbit de la conservació-restauració de béns culturals, els materials fotogràfics són una matèria d’investigació relativament recent i en procés de desenvolupament. Per aquest motiu, es considera que l’experiència de pràctiques per part dels estudiants d’aquesta professió al Departament de Documentació i Investigació de l’IEFC resulta enriquidora i profitosa per a ambdues parts.