En el 8è cicle d’El Projector de Foto Colectania, es projecten els treballs d’autories formades a l’IEFC, realitzats en el context del Graduat en Fotografia i els Cursos d’Especialització.

El conjunt de les obres mostren una visió representativa dels diferents registres artístics i documentals de la fotografia contemporània.

L’acte es celebra el dimarts 13 de juny de 2017 a les 19:00 hores a la Fundació Foto Colectania.

Autories i treballs projectats:

Anna Batalla, Diamba
Ariadna Balart, Dactilogrames
Amanda Martín, Carlos Esquivel, Marta González, Tres històries
Jordi Fuentes, Fills d’en Purets
Laia Serch, Llar
Maria Peyret, Ghuleh
Matt Evans, It ain’t easy
Montserrat Guarro, Camins al silenci

El Projector: 8è Cicle de Foto-Projeccions (Fundació Foto Colectania)

Data: dimarts 13 de juny de 2017 a les 19:00 hores.
Adreça: Passeig Picasso, 14. Barcelona
Telèfon: 93 217 16 26
E-Mail: info@fotocolectania.org