A gener de 2019, el TERMCAT publica en línia la Terminologia de la fotografia digital, un àmbit que ha estat objecte d’una gran revolució aquests darrers anys, la qual ha implicat un canvi significatiu de tota la terminologia associada.

Aquest diccionari recull més d’un centenar de termes relacionats amb els procediments i les tècniques per a l’obtenció, l’edició i la publicació d’imatges digitals, amb les càmeres i els accessoris, i també amb la tecnologia bàsica associada a la fotografia digital.

A desembre de 2019, es publica la segona edició de l’obra, que ja recull 240 termes seleccionats a partir dels conceptes d’ús més habitual en la pràctica de la fotografia digital. Entre els nous termes n’hi trobem de referits a càmeres i accessoris (autofocus continu, visor electrònic), a procediments i tècniques (bràqueting, liquar, mode de prioritat de diafragma), a atributs (contrast d’escena, trepidació, pixelació) i també a edició i publicació fotogràfica (correcció de color, filtre).

Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà i anglès; una definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

La Terminologia de la fotografia digital forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix prop de 150 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.

L’obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT i l’IEFC, amb el suport del Govern d’Andorra. L’IEFC ha contribuit a l’equip de treball aportant assessorament tècnic mitjançant la professora Laia Moreto Alvarado.

Atès que l’àmbit de la fotografia digital ha pres molt de relleu en la societat digital, que ha multiplicat les possibilitats i els contextos de tractament i difusió d’imatges, aquest projecte pretén oferir un primer conjunt de terminologia bàsica obert a l’ampliació i l’actualització que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants. La intenció és ampliar aquest contingut inicial en futures edicions del recull.