Documentació
La fotografia en paraules: traducció al català dels descriptors del Tesaure d’Art i Arquitectura del Getty Institute1 de gener de 2013

El Grup de treball sobre Fotografia a Museus i Arxius, presenta el vocabulari sobre fotografia elaborat a partir de la revisió i traducció dels descriptors del Tesaure d’Art i Arquitectura de l’Institut Getty.

Aquest grup de treball, liderat pel MMB i en el qual col·labora l’IEFC entre d’altres entitats, està format per un equip multidisciplinar de fotògrafs, museòlegs, conservadors, arxivers, bibliotecàris i documentalistes.

El que presentem és un document de treball encara inacabat, en la seva versió de maig 2017. Inclou els descriptors referents a la fotografia com a objecte, com a tècnica i com a procés, així com els danys i processos de degradació que li són propis. Està pendent d’incloure els descriptors referents a processos fotomecànics i a la fotografia digital. Tots els descriptors són extrets del Tesaure d’Art i Arquitectura de l’Institut Getty. S’han traduït i s’ha revisat el seu significat dins el context/jerarquia en que es troben en el tesaure, on prenen el seu significat complet.

Aquest lèxic permet un llenguatge comú per facilitar l’entesa entre professionals i amb els usuaris.

El vocabulari fet pel Grup de Treball sobre Fotografia a Museus i Arxius, com a grup d’experts en l’àmbit de la fotografia, ha estat acceptat pel la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com a contribuidor del Tesaure d’Art i Arquitectura (AAT) de l’Institut Getty per a la seva traducció al català.

Aquest vocabulari ha estat validat pel Termcat (òrgan oficial quant a la regulació i normalització de la llengua catalana)

Calendari de treball:

2013: iniciem un treball entorn al vocabulari utilitzat per definir la fotografia com a objecte, com a tècnica i com a procés. En aquest primer bloc es van traduir més de 300 descriptors, i un centenar de no-descriptors.

2015: Fem la presentació pública a la comunicació La fotografia en paraules: un vocabulari comú, dins la jornada Un llenguatge comú, una difusió eficaç celebrada al Museu Marítim de Barcelona el 4 de novembre de 2015. I es va allotjar per a la seva consulta a la web de l’IEFC.

2017: Finalitzada la traducció, revisió i validació dels termes referents a danys i processos de degradació propis de la fotografia, fem la presentació pública a la comunicació Com anomenem les degradacions en fotografia: versió en català del tesaurus de AAT (Getty), dins la jornada Conservació en fotografia: diagnòstic i tractament celebrada al Museu Marítim de Barcelona, el 7 de juny de 2017. Els termes traduïts s’afegeixen al llistat existent i allotjat per a la seva consulta a la web de l’IEFC.

2019: Es presenta la traducció al català dels descriptors referents a processos fotomecànics inclosos en l’AAT Getty, proposada pel Grup de Treball amb la comunicació La terminologia dels procediments fotomecànics, presentada dins la V Trobada de Fotografia a Museus, Arxius i Biblioteques: Procediments fotomecànics: Uns processos estables, però complexos d’identificar, celebrada al Museu Marítim de Barcelona el 25 d’octubre de 2019.

Presentació a la Jornada Un llenguatge comú, una difusió eficaç: