Laia Foix, coordinadora del Departament de Documentació i Investigació de l’IEFC, i Mayte Lingg, documentalista especialitzada en gestió i tractament d’arxius fotogràfics, participen en la V Trobada de Fotografia a Museus, Arxius i Biblioteques amb la presentació: La terminologia dels procediments fotomecànics presentat pel Grup de Treball de fotografia a museus i arxius.

En aquestes jornades, el Grup de Treball de Fotografia a Museus i Arxius, en el qual col·labora l’IEFC, presenta la revisió i traducció dels descriptors referents als processos fotomecànics del Tesaure d’Art i Arquitectura del Getty Institute. Una eina descriptiva creada perquè els professionals i entitats que gestionen fons fotogràfics patrimonials la puguin utilitzar en la documentació dels seus fons però també en els instruments de difusió.

La V Trobada de Fotografia a Museus, Arxius i Biblioteques, titulada Procediments fotomecànics: Uns processos estables, però complexos d’identificar, organitzada pel Museu Marítim de Barcelona, es celebra el 15 d’octubre de 2019 a la seu del propi museu.