Taller de Fotogrames

  • Per a 20 nens i nenes
  • 1 matí (4 hores + 1 hora de muntatge)
  • Preu: Demanar pressupost

El fotograma és una imatge sobre una emulsió fotosensible -paper fotogràfic- sense mediació de la càmera fotogràfica.

Es tracta de situar sobre el paper fotogràfic diferents tipus d’objectes amb diferents opacitats. El resultat és una fotografia en blanc i negre on es veu la silueta dels objectes en diferents tons de gris depenent de la opacitat de l’objecte.

En aquesta pràctica els alumnes poden utilitzar objectes propis d’algun tema que estiguin estudiant a classe com: plantes, figures geomètriques, o altres com estris de cuina, material escolar…

Tot el material produït en aquesta pràctica esdevé propietat de l’escola.